Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Rozstrzygnięcie ofert: Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Firma szkoleniowa „Constans MKL”

Ul. Sobieskiego 10/7, 77-300 Człuczów

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości      www.ms.gov.pl 

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Dot. dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:


Supersystem.pl

ul. Plac Solidarności 1-3-5,

53-661 Wrocław

Więcej artykułów…

Strona 1 z 47