Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Dokument w formacie PDF do pobrania.

Przedsiębiorstwa udzielające zniżek w ramach Programu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus”

Aktualna lista przedsiębiorstw - stan na 25.04.2016r.

Więcej…

Z OSTATNIEJ CHWILI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że na dzień 11-04-2016r. Wpłynęło 798 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Drogą elektroniczną wpłynęło 171 wniosków, a w formie papierowej 627. Wydano 135 decyzji i przelano na konta wnioskodawców 111 000 zł. Ogółem przyznano 222 świadczenia.

Rozstrzygnięcie ofert: Wykonanie oraz montaż szaf biurowych

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

PRYM-MEBLE s.c., Dariusz Kisiel, Marcin Woźniak,
ul. Wrocławska 130, 58-306 Wałbrzych
oferta na kwotę: 7248,71 zł. (brutto)

 

 

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Treść ogłoszenia - PDF

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłasza rozpoczęcie realizacji działań:

GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

Jeśli twoja relacja z bliską ci osobą nie opiera się na partnerstwie i współpracy, jeśli w kontakcie z nią doświadczasz napięcia, bólu, niepokoju, smutku, strachu lub przygnębienia, jeśli pod wpływem tej relacji zaczynasz myśleć o sobie i swoim życiu w sposób negatywny.
Istnieje prawdopodobieństwo, iż w swoim życiu doświadczasz zachowań przemocowych. Jeśli chcesz coś z tym zrobić, się temu przeciwstawić lub nauczyć bronić przed takimi doświadczeniami.

Zajęcia wstępne odbędą się w dniu 14.04.2016 r. o godzinie 16:00 w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Strzelin ul. Pocztowa 3.

Nowa informacja „Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że o d dnia 01.04.2016 roku będzie wioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać:

  1. W Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57 – 100 Strzelin w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu;
  2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57 – 100 Strzelin w godzinach pracy Ośrodka oraz niżej wymienionych dniach (soboty) 02.04.2016, 09.04.2016, 16.04.2016, 23.04.2016, 30.04.2016 w godzinach od 9:00 do 13:00;

Świadczenia Rodzinne - Informacje

Więcej…

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL