Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2010-2015

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2010-2015

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Strzelin na lata 2010-2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o wyniku postępowania - str1, str2.
 

Informacja dot. warsztatów z doradcą zawodowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że firma Usługi Szkoleniowe ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz zrezygnowała ze świadczenia usługi przeprowadzenia warsztatów z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin". W związku z powyższym wybrano kolejną firmę, która uzyskała największą liczbę punktów tj. Illustro Szkolenia Doradztwo ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Strona 1 z 45