Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Zapytanie ofertowe - Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz.759 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

1. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3. Termin realizacji zamówienia

4. Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

5. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Oferta: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

6.         Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 7.09.2015r. do godz. 13:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1   lub   przesyłką pocztową na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Ogłoszenie w formacie Word

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Więcej…

Zaproszenie do udziału w warsztatach strategicznych.

W związku z przystąpieniem Gminy Strzelin do zaktualizowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Strzelin dnia 26 sierpnia 2015 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin odbędzie się pierwszy z trzech warsztatów strategicznych.
Celem spotkania będzie dyskusja nad tym jak powinna wyglądać dobra Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla naszej gminy, a także wyboru najistotniejszych problemów społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Strzelin. Głos w dyskusji mieszkańców jest dla nas bardzo ważny.
W związku z tym zapraszamy do udziału w warsztatach.

Dorota Pawnuk

Strona 1 z 53