Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy realizowany w latach 2008 - 2014

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Strzelinie, Borowie  Przewornie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelinie”, która odbędzie się w dniu 4 listopada o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

 

Rozstrzygnięcie ofert: Konferencja

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących zorganizowania konferencji w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

Income – Malwina Nykaza, Doradztwo Biznesowe i Rozwój

Ul. Spokojna 8, 33-330 Grybów

 

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia konferencji podsumowującej w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 1) Zapytanie ofertowe

2) Zał. 1 Oferta

3) Zał. 2 Wykaz wykonanych usług

Strona 1 z 48