Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Wyniki naboru na stanowisko ,,Psycholog”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marcin Jasiński.

Uzasadnienie:

Komisja na w/w stanowisko po rozpatrzeniu ofert podjęła decyzję
o zatrudnieniu Pana Marcina Jasińskiego.
Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz podał najniższą cenę usługi.

Lista kandydatów na stanowisko ,,Psycholog”

Informujemy, ze na w/w stanowisko pracy oferty złożyli następujący kandydaci:

  1. Katarzyna Czepirska zam. Bielawa
  2. Maciej Mackiewicz zam. Nowa Ruda
  3. Marcin Jasiński zam. Wałbrzych

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
w terminie do 18.12.2014r.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt systemowy realizowany w latach 2008 - 2014

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Strzelinie, Borowie  Przewornie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelinie”, która odbędzie się w dniu 4 listopada o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

 

Więcej artykułów…

Strona 1 z 49