Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Treść ogłoszenia.

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności - klimatyzacja

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności

DOTYCZY: zakupu i montażu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z zamiarem zakupu klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1.

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem formularza który stanowi załącznik nr 2 do zapytania o cenę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można osobiście w GOPS, 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 1, drogą e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem 713920577 w terminie do dnia 16.06.2016r. Godz. 15.00. 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 604 538 361 dni robocze w godzinach od 8.30-15.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że właściwe postępowanie ofertowe odbędzie się po oszacowaniu wartości zamówienia.

 

Treść zapytania - DOC

 

 

Wynik naboru na stanowisko Specjalisty „PSYCHOLOGA”

Informacja o wynikach naboru - PDF

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o naborze Specjalisty „PSYCHOLOGA”

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie poszukuje do współpracy psychologa

Wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe na kierunku psychologii;
  • 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psychologa;
  • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie pracy z osobami oświadczającymi lub stosującymi przemoc domową w wymiarze minimum 50 godz.
  • udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień w wymiarze minimum 50 godz.
  • udział w szkoleniu mediacyjnym uprawniającym do przeprowadzania mediacji.

Forma współpracy

Umowa zlecenie – 4 godziny tygodniowo w godzinach popołudniowych.

Więcej…

Pytania - Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Pytania i odpowiedzi - PDF

Uwaga - Żywność z Banku Żywności

W dniu 20 maja 2016r. otrzymaliśmy dostawę żywności taką jak jabłka, herbatę, torrtille po którą należy zgłaszać się do GOPS w Strzelinie ul. Kamienna 1, w godzinach od 9:00 do 14:00

Zapraszamy

Realizacja programu „500+”

W związku z realizacją programu 500 plus zostało złożonych na dzień 19 maja 2016r. – 1188 wniosków w tym drogą elektroniczną 242 wnioski, a w wersji papierowej 946.
Zostało wydanych 992 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze a pomocą objęto 1506 dzieci.
Na dzień 19 maja 2016r. wypłacono kwotę 1135604,60 zł
Najwyższe wypłacone swiadczenie wynosi 3 500 zł i dotyczy rodziny z siedmiorgiem dzieci. Pomocą objęto 5 rodzin z szeciorgiem dzieci, 4 rodziny z pieciorgiem dzieci, 11 rodzin z czworgiem dzieci. Pozostałe rodziny to rodziny z trojgiem, dwojgiem lub jednym dzieckiem.
Informuje również, iż wnioski składane drogą elektroniczną zawierały błędy, które dotyczyły składu rodziny, stanu cywilnego. Błędy te zostały sprostowane.
Należy podkreślić, że realizacja programu 500+ przebiega spokojnie, zasiłki wypłacane są niezwłocznie po otrzymaniu środków. Termin wypłaty obejmuje okres od 5-go do 25-go każdego miesiaca.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL